Median NV sluit volledig aan bij de stelling dat de privacy op het internet essentieel is voor het vertrouwen van de internetgebruiker en voor het blijvend succes van het internet als een dienstverlenend en commercieel medium.

Alle persoonlijke informatie die u aan Median overmaakt, is enkel bestemd voor intern gebruik door de vennootschap met als doel uw vragen dan wel opmerkingen en/of inschrijvingen op onze initiatieven voor verzekeringsmakelaars op een efficiënte manier te verwerken. Tevens is het de intentie de activiteiten en diensten van Median te promoten als ondersteuning van de dienstverlening in verzekeringsbemiddeling en financiële planning van erkende verzekeringsmakelaars of gelijkwaardige gereglementeerde ondernemingen. 

Alle meegedeelde gegevens zijn wettelijk beschermd door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (geconsolideerde versie 23/05/2016). Dit betekent dat Median bij wet uw toestemming moet hebben om deze gegevens te verzamelen, dat deze informatie correct en relevant dient te zijn en dat ze enkel voor specifieke doeleinden mag gebruikt worden. U heeft eveneens het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, te wijzigen of te schrappen, mits gedagtekend en ondertekend verzoek, samen met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart).

Mentorinstituut.be maakt gebruik van “cookies”, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers, u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browsers, kunnen wij geen correcte werking van Mentorinstituut.be garanderen.

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het privacybeleid van Median NV. Indien uw gegevens verkeerd zijn of indien u de schrapping wenst uit de databank, gelieve dit per e-mail te bevestigen aan info@median.be.

De databank van Median NV wordt beheerd door Marjolein De Wit. Aarzel niet haar te contacteren voor verdere inlichtingen. Indien u in het algemeen meer wilt weten over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in België, gelieve te surfen naar www.privacycommission.be/nl.

Median NV behoudt zich het recht voor deze privacyregeling op om het even welk tijdstip aan te passen. De gebruikers worden hiervan op de hoogte gebracht via de website of via e-mail.