Pension strategy omvat inzicht in uw al opgebouwde en te verwachten pensioenkapitalen en/of pensioenrentes. Het duidt de maatregelen aan om eventuele lacunes op te vullen

  • wettelijk basispensioen (eerste pijler)
  • aanvullende pensioenrechten (tweede pijler)
  • vrijwillige inkomensvoorzieningen via pensioensparen en levensverzekeringen (derde pijler)
  • eigen vermogen (vierde pijler)

Wat is Healthcare & Income Strategy?

Healthcare & Income strategy omvat enerzijds de overlijdensverzekeringen, anderzijds de voorzieningen en aanvullende verzekeringen voor

  • zorg
  • hospitalisatie
  • invaliditeit
  • arbeidsongeschiktheid
  • gewaarborgd inkomen

Sociale zekerheidsuitkeringen zullen immers veelal niet volstaan om uw bestedingspatroon conform uw levensstandaard te handhaven.

Uw verzekeringsmakelaar stelt uw plan op

In samenwerking met Median zal uw verzekeringsmakelaar de inventarisatie op het vlak van uw pensioen-, zorg- en inkomensvoorzieningen vergelijken met uw verwachtingen en doelstellingen. Hieruit zullen eventuele tekortkomingen blijken, overlappingen en tegenstrijdigheden die dienen weggewerkt.

Zelfstandigen, ondernemers en vrije beroepen hebben er alle belang bij aanvullende pensioenkapitalen op te bouwen. De stijgende levensverwachting maakt dit zonder meer noodzakelijk. Wie aan pensioenplanning doet, mag bovendien de inflatie niet uit het oog verliezen. Niet alleen in de fase van pensioenuitkering, maar ook in de fase van pensioenopbouw.

Bijgestaan door Median bekijkt uw verzekeringsmakelaar samen met u over welk netto besteedbaar inkomen u op pensioendatum wilt beschikken. We onderzoeken hoe u intussen de lastendruk kan verlagen en welke levensloopregeling voor u het meest geschikt is.

Nadien geeft uw verzekeringsmakelaar aanbevelingen voor uw pensioen-, zorg- en inkomensoptimalisatie op basis van fiscaal voordelige formules en adequaat rendement. U krijgt gedocumenteerde adviezen. Hiermee worden de eventuele voorstellen bedoeld tot herschikking en/of aanvulling van de verzekeringsportefeuille pensioen-, zorg- en inkomensvoorzieningen.

Het staat u steeds vrij al dan niet van de voorgelegde suggesties gebruik te maken.