'Estate' is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate strategy is een uit de Angelsaksische wereld overgenomen begrip. Het wordt gebruikt voor de juridische en fiscale begeleiding van de instandhouding en de overgang van (familie)vermogens. Zowel met effect tijdens het leven als met effect na het overlijden.

Horizontale estate strategy richt zich tot echtgenoten, samenwonende partners of levenspartners. Verticale estate strategy heeft betrekking op de afstammelingen (kinderen, kleinkinderen) of andere erfgenamen (neven, nichten,...).

Verschillende takken van het recht zijn betrokken: burgerlijk recht, vennootschapsrecht, fiscaal vermogensrecht, internationaal privaatrecht.

Estate strategy maakt deel uit van het overzichtsrapport en het actieplan tot implementatie van de conclusies van uw vermogensanalyse.

De bouwstenen van Estate Strategy

Aandachtspunten

De bouwstenen van Estate Strategy

Het luik estate strategy omvat toelichting bij het gebruik van één of meerdere bouwstenen van uw patrimoniumbeheer en  -overdracht, vervat in acht modules

 • schenkingen
 • huwelijks- of samenlevingscontracten
 • aanwascontracten
 • testamenten
 • burgerlijke maatschap
 • vennootschapsstructuren
 • private stichting
 • vastgoedstructurering
 • zorgvolmacht

De basisbespreking estate strategy wordt gehouden onder supervisie van uw verzekeringsmakelaar (relatiebeheerder), bijgestaan door de Median estate strategy & legal officer (juridisch verantwoordelijke patrimoniumstructurering, master in de rechten en het notariaat), zo nodig geassisteerd door een legal counsel (juridisch adviseur, master in de rechten en/of de fiscaliteit). Louter indicatief en niet limitatief oriënteert uw verzekeringsmakelaar samen met Median in beginsel zelf de advisering van de modules huwelijks- of samenlevingscontracten, aanwascontracten, schenkingen, testamenten en de courante burgerlijke maatschap, evenals de keuze van de vennootschapsstructuur bv. bij overgang vanuit eenmanszaak. Een oriënteringsgesprek houdt niet de praktische toepassing in van voormelde modules. Hierover dient u afzonderlijk te beslissen.

In geen geval omvat het actieplan estate strategy de praktische toepassing en feitelijke implementatie van één of meerdere modules. U kunt, zo gewenst, deze taak door middel van een Opdrachtbrief aan Median toevertrouwen, al dan niet in samenwerking met een extern expert. De tussenkomst van Median gebeurt steeds conform de bepalingen van deze Opdrachtbrief annex Overeenkomst Estate Strategy. Deze documenten omvatten de nodige informatie over honoraria en samenwerking. Daartoe behoort een overzicht van de respectieve tarieven van toepassing voor de relevante modules.

De prioriteit van estate strategy over asset & pension strategy en vice versa zal blijken uit het actieplan en is in functie van uw doelstellingen en wensen.

Aandachtspunten

In het algemeen komen naast de bekende technieken van vermogensoverdracht zoals de hand- en bankgift en constructies zoals vruchtgebruik en blote eigendom, ook erfpacht, cijnspacht en recht van opstal aan bod. Estate strategy houdt terdege rekening met de bezorgdheid tot geheel of gedeeltelijk behoud van inkomen en/of controle.

Zo kan voor families, vrije beroepen en zakenpartners de burgerlijke maatschap een controlevehikel zijn dat discretie, flexibiliteit en efficiëntie verenigt. Voor familievermogens vormt de private stichting een interessant instrument om onderscheid te maken tussen de juridische en de economische eigendom van de aandelen van bv. het familiebedrijf.

In de huidige maatschappelijke context zijn er een aantal bijzondere aandachtspunten

 • moderne bedingen in huwelijkscontracten, waarbij de partners elkaar beveiligen
 • nieuw samengestelde gezinnen
 • juridisch onbekwamen (minderjarigen en mentaal gehandicapten)
 • urgentie successieplanning

De link met asset strategy kan tot stand komen door het gebruik van beleggingsverzekeringen in vermogensstructurering en successieplanning. Met aandacht voor controlemechanismes zoals schenking met beding van conventionele terugkeer bij overlijden van de begiftigde en vervreemdingsverbod bij leven van de schenker, zo gewenst een last van lijfrente.

De redactie van levensverzekeringspolissen gekoppeld aan beleggingsfondsen of vergelijkbare beleggingsinstrumenten vereist overigens grote nauwkeurigheid, vooral wat de begunstigingsclausule betreft.

Zorgvuldigheid en maatwerk zijn de ordewoorden bij het opstellen van juridische documenten in estate strategy. Elke slordigheid of vergetelheid kan ongewenste gevolgen hebben voor de nalatenschap.

Bij roerende of onroerende bezittingen in het buitenland, is niet alleen de Belgische wetgeving, rechtspraak en rechtsleer van belang, maar ook de buitenlandse regelgeving. Op fiscaal vlak dient nagegaan of er toepassing is van dubbelbelastingverdragen. Zo kunnen we vermijden dat de eigendom van een vakantiewoning in het zonnige zuiden tot onaangename verrassingen leidt.